• Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af bij verlies of diefstal van alle losse voorwerpen die in de voertuigen achtergelaten worden evenals bij schade ingevolge brand, overstroming, of enige andere natuurfenomeen.
  • Uitvoeringstermijnen van de werken worden Louter indicatief meegedeeld. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen in de uitvoering of levering.
  • Prijsopgave zijn indicatief. Bijkomende noodzakelijke werken zullen worden aangerekend aan de klant.
  • De voertuigen, toevertrouwd aan onze diensten, worden bestuurd door ons personeel, doch onder aansprakelijkheid van de klant.
  • Schade aan vervangwagens wordt aangerekend aan de klant. Deze dient te allen tijde rechtsgeldig verzekerd te zijn voor eventuele schade aan derden tijdens het gebruik van de vervangwagen en elke aanspraak door enige derde wordt verhaald op de klant.
  • Klachten dienen ons toe te komen binnen de 8 dagen na aflevering van het voertuig en alleszins uiterlijk 14 dagen na verzending van de factuur. De facturen zijn contant betaalbaar, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wij behouden het uitdrukkelijke recht tot retentie van het voertuig in afwachting van integrale betaling.
  • Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling der goederen. Bij onvermogen of faillissement van de koper heeft de verkoper het recht tot terugname van de goederen.
  • Bij laattijdige betaling is van rechtswege een zonder nood aan een voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 8% alsook een forfaitaire schadevergoeding van 8% en met een absoluut minimum van €150.
  • In geval van juridisch geschil zijn uitsluitend de rechtbank van het arrondissement of rechtsgebied van onze maatschappelijke zetel bevoegd. Elk geschil wordt beslecht volgens de Belgische wetgeving.

PEUGEOT - GOVAERTS
Leuvensesteenweg 160
3290 Diest
T +32 13 46 01 50

Mail ons

 

PEUGEOT - GOVAERTS & ZN
Blijstraat 6
3473 Waanrode
T +32 16 77 77 16

Mail ons

Garage - Werkplaats

 ma    8.00 - 12.00 u en 13.00 - 17.00 u
 di    8.00 - 12.00 u en 13.00 - 17.00 u
 wo    8.00 - 12.00 u en 13.00 - 17.00 u
 do    8.00 - 12.00 u en 13.00 - 17.00 u
 vr    8.00 - 12.00 u en 13.00 - 15.00 u
 za    8.00 - 12.00 u 
 zo    Gesloten 

Toonzaal - Showroom

 ma    8.00 - 12.00 u en 13.00 - 18.30 u
 di    8.00 - 12.00 u en 13.00 - 18.30 u
 wo    8.00 - 12.00 u en 13.00 - 18.30 u
 do    8.00 - 12.00 u en 13.00 - 18.30 u
 vr    8.00 - 12.00 u en 13.00 - 18.30 u
 za    9.00 - 12.00 u en 13.00 - 17.00 u
 zo    Gesloten